Адрес: ул. „Любен Каравелов“ 35, 6400 Димитровград, България